רגש מבטי עת הבטתי אחור והלב נפנה כעת לזכור ימי האתמול שחלף עבר ולבי בגעגועים אליו נכמר הן איטיב לזכור שנים עברו כאשר אראה כפות ידיי אך הימים הם בני חלוף ולכל דבר וחפץ- ישנו סוף חורף 2000