עף לו ביעף שחף בשמים. עף לו מני עב, וחג על פני ימים. וחג, חג על פני ימים. ועף שחפחף, על פני כינרת צף. צחור טבל בכחול, השיר נוצה ועף. ועף, עף על פני המים. ועף אל עב, טיפס מכחול לתכול. ועף אליו. טיפס מכחול אל תכול. וחג, חג על פני שמים. ועף אל עב, צחוק רך וזך ליטול ועף ושב, לטבול צחורו בכחול. וחג, חג על פני המים.