ימי חסד של צל ידענו אנו הילדים תחת עצי האורן הענקיים בעת ילדות וגן הבניין היה לבן והם רכים ונמוכים לעת ניטעו לנוי בשנות השישים לאחר שנים רבות האפיר הבנין מפיח והם עלו עליו בקומתם ובתפארתם ויכסו אפור בירוק סתווית, אדירה שבסופות של ראשית חג סוכות הטילה עצים אלו כדומינו ויפלו כענקים בתבוסתם כלאחר יד. יד צבעה הבניין בלבן, בראש השנה לאילנות עצי פיקוס ניטעו במקום אותם ענקים וחזר גלגל לאחור אך ילדי הגן גדלו הם בשנים בל יפלו הם בסופה 03-4-1