א ז ה ר ה !

אל תיגע ביסמין

בעל הגן מתהלך בגן לרוח היום

ניחוח היסמין טוב הוא

מכל הניחוחות אשר בגן

ניחוח האהבה

ואני,  מן הגן גורשתי