מצאתיה נוברת בקפלי חולצתי

צפה על אגל זיעה

וכשבאתי לגעת לחוש בתחושה

נרתעה לאחור וזימרה

" אשוט בחשאי בין כפלי חולצתו

אולי לא ירגיש בדבר

אם אחשוש שגילה את סודי הגדול

אזי כבר יהיה מאוחר"

 

והפשלתי חולצה וחשפתי הכל

הפשילה גם היא חולצתה

מה גדולה הייתה המבוכה

כשגיליתי שהיא זה אתה.