אלה שאינם איתנו כבר
ישארו בזכרוננו צעירים לנצח.
אלה ששרדו במלחמות.
שערותיהם הלבינו.
מספרים לנכדיהם
זכרונות מהקרבות
.
לצעירים שנפלו
יש סבים וסבות
שלעולם יזכרו
את נכדיהם צעירים.
לבחורים שזכרנו צעירים תמיד
לא יהיו נכדים
לשתף אותם בזכרונותיהם.