בס"ד

יום פעם, לפני מלאן זמנים. 29.06.04 למנינם.

שירת האקליפטוס

אין חזק כאקליפטוס

ברור זאת לכולם

גם לאלה ולפיקוס

דקל, ברוש ואורן גם

היה זה לכן מאד מפתיע

ונחת עלינו ללא התראות

זה ש´אקי´ למשבר הגיע

חטף ת´רובה משומר היערות

טען כדור בהינף יד מרשים

ישר את הנשק על המטרה

כיוון לעצמו מעל שורשים

לחשש בעליו וירה, וירה.

מהומה פרצה בוועדת הצמחים

נפוצו שמועות לכל עבר וצד.

סופרו בעיות עם אבות ואחים

על חובות שנראה שימשיכו לעד

פסק הוועדה יצא אז לאור

צריך לחטט בבית הנפטר

קופסה קטנה גילו הם בחור

רעד עבר כשהסוד אז נפתר :

"שומי ארץ" ו"שומו שמים"

ת´קופסה הם מצאו ומצאו משקפיים.