מתהלך אני לכאן ולכאן

חסר מנוחה

מייחל לדו קרב איכותי

עם אדם

שבפה מלא אוכל לקרוא לו

עמית

 

רדו מדרכי

בלויי מבט לבושי שק מצורעים

סרחונכם הרב

מרחיק אדונים

 

קראתם לי מושיע

ואני צחצחתי חרבי

לגלגתי על איוולותכם

על שחשבתם

שאעיף בכם מבטי