אתמול ייחלתי למות המחר

ועודני הנני

רוצה אני למחות על עולם שנכפה

על עדרי אנשים ההולכים אחרי אדיוט שכמוני

בהנף יד זורק אני ציווי

חרבי עייפה מדאווין

בנות שולחות בי מבט

כאילו נושא אני שיקוי

עינטוז מדוד צעדי ריקוד

והבד הכי הכי

מבליח מבטא יחודי

מצקצק שיניים ירחיות

ומעלה חיוך נטול זיפי רגע שחלף

לו רק ידעתן

שפון דה לה מורטה

מהותי