או אנשים עיוורים

מפחדים להביט פנימה

נטפלים למילים

במקום לרדת לעומקם

מתרעמים על קיומו

של סייף

המוריד גלדים ללטשם

 

קשים הם חייו של  אציל

....אשר בא טרם זמנו

 

היו בטוב

פון דה לה מורטה