התקווה למחר, בלבבנו יוקדת;
בקולה של אוורורה, השחר נשגב.

 
קדימה! קדימה!
התרועה קוראת: לדרך!
בלהט קרב,
העתיד נוצק.

 
בשדות חקלאי ובימים - אין חקר;
בבתי חרושת וליד כורי היתוך...
רוח המהפכה,
במרחבים צועדת.
עולם חדש,
יצמח ויקום!