בלב הים הכחול עומדת את בלבן. קוים דקים של אור קושרים אותך אלי ונאחז בחוט הדק, בקרן אור לנשום צחות. מתבוננת את סביב בתמימותך רואה את טוב בבועת עצמך, בבואת עצמך מרקדת ושולחת את גלגל ידך אליי להציל בדידותי. מביט אני פה אליך, שם ונפעם. כיצד בידיך, בעיניך, באורך.. הצלת עולם.