לוקח עוד שאיפה
נושם את הסם הרעיל
התנגדות כבר לא תועיל
מוטל באכזריות כגופה
הנישאת על ים סוער
ובפנים הכל עוד בוער
מיישיר מבט אל המראה
לא מזהה את עצמי
האם זו את?
האם זה בכלל אני?