לזכרם של נועם אפטר, גבריאל חוטר, צביקה זימן, ויהודה במברגר, שנרצחו בפיגוע בישיבת עתניאל (שבת קודש פרשת שמות, תשס"ג) שנה אחרי הם עודם שם, ואנחנו עודנו פה איך אפשר להמשיך את החיים כאן... והם נמשכים. חתונות. לימודים. חברים. אך הם - עוד שם! לא היה זה סרט רע או חלום ביעותים. אולם אנו, כבר לא לגמרי פה פעמים, שעגלת אוכל עמוסת בשר ואורז או קולות רועמים מאחורי דלת סגורה ואף - הארת פנים וגמילות חסדים מזכירות לנו שה"כאן" שלנו, לעולם לא יהא עוד לגמרי פה וה"שם", תמיד יהא עמנו כאן יהי זכרם ברוך.