לפני זמן מה לא היה כאן נחל רק ערוץ יבש, ופתע, טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, המוני טיפות קטנות, כל אחת לעצמה נבלעת באדמה וכולן ביחד, משנות את התמונה, משנות את פני הדברים, משנות עולם. מי יתנני אני - טיפה בעולם של טיפות, אחת מני רבות, לא מותירה חותם משלי אך קיימת על מנת לשנות.