את הרגש הזה לעולם לא אסביר

אך אותו תמיד אזכיר

לעולם במחשבתי

לעד בקרבי

 

כי אתה הוא ההולך איתי

ועוזר לי ממש כשמי

לך אודה ואהלל

לך אדבר ואתפלל

 

 

רגש קירבה אדיר

תודות לאל כביר

מופיע את שמך

עובד רק אותך

 

בקשיים צופה ומסתכל

ואני לעולם מתפלל

כמעט בלי מלל

לפני שאני נופל

 

היה לי לעזר ולאל

ואותך תמיד אהלל

בדרכך מוביל אותי

כי אתה אל רואי