ראיתיך

ארבע פעמים

באותו מקום

באותן שעות

ובכל פעם

נדמה היה בעיני

שאת

שיש בך

מה שאני מבקש.

ועדיין ,

איני יודע עליך דבר

איני יודע מה יש בך

איני יודע מי את

ואולם

אני חש

כמעט בטוח

  שאת

שלי

--------------

ל ת´ היקרה - שעדיין לא יודעת....