יש לקרוא את השיר מלמטה למעלה עלי שאבדו לי שהלכו לבלי שוב אחפש את עלי אביט לאחור וממרומי המקדש חסרי התפרחת אל פרחי הגרעין הקשה לחבור אל הזר הקוראים לי תחכו לי אתם במרומי המקדש ושם מטפס ונובל לטפס וליבול מקדש זהב וכסף במעלה מקדשכם למען אוכל לטפס ובוחר שלא לבחור מחריש לזעקות נפשי אטום לדפיקות לבי קורבן בשבילכם אני תולש עלי תפרחתי בזה אחר זה