איך דברים

נעשים כה פשוטים

ככל שהיינו יותר עמוקים

מצאנו עצמינו

מתחבטים בקרקעית

לא נושמים

כמעט מוותרים

 

איך דברים נעשים

כה ברורים

כמו היו ידועים מראש

כמה אש  הבערנו

היינו נוחים לכעוס

 

ועכשיו

צמאתי ללגום

מגע אנושי

חוויה כה עילאית

אתה ואני

יצאנו לחופשי