כילד עט מוצא שלל רב עשה לו בטוח בדרכו שלו הדרך סלולה לבטח שלא שלו הדרך הזאת