בס"ד

 

בין טיפות הזמן ושטף החיים

שרץ ואינו פוסק

בין ענני אפרוריות השיגרה

 

הרצון להספיק ולא להפסיד שניה

שטף הלחץ,

ועצבות אובדן הזמן שחלף ולא יחזור יותר.

 

מבול של רצונות והמחוג המתקתק...

 

רצונות עולים ויורדים ומסמים את העיניים.

 

והעיניים שחייבות להיות פונות מעלה.

אמונה שהכל לרצונו, והכל ברצונו.

ואין דבר שקורה ללא הכוונתו.

 

 

להתפלל על כל עלה שנופל, ועל כל צעד ושעל.

לשמוח על כל טיפוס קטן בעליה הצרה והקשה.

ולהחזיק בו חזק שלא ליפול.

להכניסו לכאן, לעולמנו השפל. ולנסות, להעלותו אליו יתברך.

 

ולשמוח, לשמוח על כל דיבור קטן ומעשה של אמונה.

 

שנזכה לעבוד אותו יתברך.

 

                                  מוקדש לכל אלה שמרגישים שהזמן בורח להם בין האצבעות. שנזכה לשמוח!