יש בך אש כזאת עצומה

ואני רק מביט בה

לא יודע איך להעלות אותה

למקומה הראוי לה

 

אתה מביט בי

רואה בי ככופה

אולי אפילו כרשע

 

איך אוכל לגלות בך את האור העצום?

הגנוז במעמקים

כשאתה שוקע בהבלים?

כשאתה מלא בערמות של זבלים

איך אוכל לחדור אליך

להאיר את אור ד' בך

 

ואתה שותק

אולי יותר גרוע מתגרה

יוצר מריבות

מנסה להכעיס

 

אך דמעותי לא יפסיקו להתפלל עליך

אתה צדיק ואין אפשרות אחרת

כולכם צדיקים

רק תאמינו בעצמכם

בשביל זה אני פה