בס"ד

 

לחזור לחיים.

לחזור לשפיות.

לחזור לחולות

לחזור למרחבים

לחזור לחוף

לחזור אל הים.

 

לחזור לאוהל

לחזור לסלט

 

לחזור לעתיד

לחזור ללימודים

לחזור לרחוב

לחזור לשלטים

 

לחזור להפגנות

לחזור לבעיות

 

לחזור לאטימות

לחזור לעיוות

לחזור לשקר

לחזור לכאב

 

לחזור להורים

לחזור לחברה

 

לחזור לכותל

לחזור לבית.

לבית שלנו. לבית בגוש. שישוב ונשוב.

 

 

מוקדש לעדי ועליזה היקרות לי מכל