בעזרת ה´ יתברך!!

 

על הים

על הים..

על הים שם עמדו רגלנו בשערייך.

 

על הים שם עמדנו גם בכינו.

על הים.

על החול. על הצדף.

על הרוחות. על החול שלא נגמר.

 

 

על המים. על הגלים.

על הריצה. על הילדים.

על הבית. על האוהלים.

על החול שלא נגמר. על הים שנדם.

על הילד שבוכה. על הילדה.

על החול. על החוף

 

על הים

על הים.

על החול שלא נגמר.

על החול, על הים שנדם.

על החוף שבו רציתי לעמוד, ועמדתי ואעמוד לעולם.

 

 

על שחשקה נפשי.

על אלה אני בוכיה.

על אלה שרוצה אני וחושקת כ"כ נשמתי.

על דמעה. על אושר

על יגון ואנחה.

על רצון... שכּבה.

 

על העוז.

על התקווה

על הענווה.

על שחשקה נפשי ורוצה.

 

אוי, עליך אלוקים... אליך כל היום

 

 

על שרציתי ורוצה. על גוש קטיף שאיננו עוד, על שירת הים-השלהבת שכבתה.

עליהם אני בוכיה.

 

על היכלך שעומד חרב. על הגאולה שבדרך. אליך. אל הגאולה. אל השירה שם על הים...

 

 

 

 

מוקדש באהבת אין קץ לחול, לחוף ולים