העצב שלי מעדיף להקרא

היושר שלי

היושר שלי, מעדיף להקרא

הרצון שלי ואולי

האמת שלי

ואולי כבר יגיע

השקט שלי