,אתה מביט בי ושואל

מה שונה את

מתמול שלשום

מהזמן שנשל ועבר

מחוף הצוקים שהתבוננו בו אז

מוקסמים מהגל הנשבר

מה שונה בך

מאז נשברנו ביחד לרסיסים

והתפזרנו לאספם

ואני שותקת

לא מעיזה להישיר מבט

לעצמי

דבר לא השתנה

אולי רק נחשף נפתח

ונחרך 

הרצון לחרוט עוד יום 

בימים הזורמים

אך לא בתוכי

אתה מביט בי ושואל

ואני שותקת