אימי

הורישה לי באגרופייה

את אושיות השנאה

המרמור והכאב

מעולם אכזר זה

את טירוף הדעת

את אזלת היד

את תסכול הפער

בין כמיהה למציאות

אבי

הוריש לי

את שתי עיניו הכחולות

את האמונה בים

אך לא בבני האדם

.אני רוצה להוריש לעולם

דבר אחר