אברהם בן זקן

עוסק באומנות מורחבת,ובקיצור יצור מיו החלל החיצון.

תהומות הן דרכיה

אמונה למאמין

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה