שעון מחוגים מסתובב לאחור תנועת עננים במהירות מופרזת פרג גדל מתפתח צומח במהירות האור ציפור במעוף נודדת כדור בדולח קטן מראה עולם ומלואו מחשבה נמרצת קדימה במבט לתנועה לאחור. כעובר בשל המתפתח וקטן הוא כפרפר במעוף ללא שליטה כאדם החי במדינה רבת מכשולים כאסיר התבונה האנושית הנאכל בידי תולעי תרבות כושלת.