זמן ממהר להתאפס שעון על הקיר מדמם נשמת אפו קפאה מזמרת שירי הלל שאיריות אהבה מוצא. גל ועוד גל שוטף מדמם מוחק פולט שקיעת החמה מתנתקת מי שלדג במעוף המכבה את האור. סירת דייג ועששית כגחלילית מאירה דרך לעיורים כדרכם של גלים הנפלטים אלחוף מבטחים.