דממה היא קולה של ישראל תהומות הן דרכיה להבת אש שנאה תכה בנו ותראה ותלמד ותשכיל וימות יומת הדור הצעיר. ככנף פרוסה תנדוד האמונה ותיטוש את עולמה כשכוכב גדול יאיר בקול הדממה. אדם חיה לא ישרוד ולא יראה עוד חיים של בני אנוש המתבלים בתוך שקים הטמונים באדמה חרוכה אש היא רוצה.