לצילו של נר יושב איש זקן ממתין הוא לקדיש שיבוא ויבשר את מנוחת עולמי עולמים, כשתבוא החמה ותדע את סופה של יצירה בין אם טוב או רע. קברים פתוחים כפצעים מדממים חיים תקווה אמונה שהלוואי וזה לא היית אתה. איש בשחור מבשר את הסוף ילדה יתומה בלבן נוגעת באור ודם דם ישטוף מציאות עכורה מתמיהה בין אים זה טוב או רע.