היכל הנשמות סגור, זה כבר אלפי שנים שאין יוצא,ואין נכנס טהרת הנשמה מתבוססת בדמה של אמונה תקווה שרשראות של כפיה הותכו למטבעות של זהב לנשק מזוין. יחי הקפיטל יחי הליברל יחי הדמוקרט והיכן האדם הקטן נוטה לאמונה הנשלטת בידי האריסטוקרט פרצופו של אב אבות של בנים,אלוהים משתקף על מטבע של זהב,אבן יקרה. שכחה,התנצלות,אמונה,תקווה, והיכן האדם הקטן.