שלשה ירחים סביב ראשי שלשה קופים מסתובבים סביב צירם כפסל סביבתי התלויים כנג עיניי, ליקוי חמה סנוקר. פרצופך מול פרצופי אין לאן ללכת קרב מוחות מתיש קרב ללא מנצחים. שלשה ירחים שלוש נשים המתאחדות לאלה אחת, אשה. דע את האשה ותבין את משמעותו של גבר. שלשה ירחים תלויים מחוץ לחלוני בתוך חדרי אוניות משא חוצות הרקיע שובל תינוקות מוזהבים נשלחים כחצים מחודדים, מורעלים, אל תוך ליבי. שלשה ירחים שלשה כדורים של הזיות בלבולים מחשבות סרטים בשחור לבן בקצב איטי פימפום מכונה לא מכוונת מתנתקת מן הזרם הגברי. עולמה של אשה חלק בלתי נפרד מעולמו של גבר שניי מעגלים החגים המקביל. זמן זהה הדרך שונה המטרה?