אלון -

-

חייך, היא אמרה

לשחרר את אלוהים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה