להבות של אתמול הן היום

חלומות נרעדים, שהולכים וגוועים לאיטם.

עוד שנה בן עשרים.

 

הזרעים של אתמול הם היום

רק שיירים רקובים, אכזבה

עוד שנה בצבא.

 

אהבות של אתמול הן היום

שרידים של רצון קטנוני, של מכאוב

לא נותר עוד דבר לאהוב.

 

אמונות של אתמול הן היום

ספקות רעועים, אוחזים וחופרים בנשמה

ואין עוד בשביל מה.

 

אין עוד דבר מלבד ערפל

ואין ביטחון מלבד בכזב

ואין אמונה מלבד במכאוב

ואין אהבה, אין דבר לאהוב

 

להבות של אתמול הן היום

חלומות נרעדים, שהולכים וגוועים לאיטם.

עוד שנה בן עשרים.