הרגתי פיל היום בבוקר. הרגתי פיל, עכשיו הוא מת. והאמת -כבר לא זכרתי האם חלום, או באמת ואם חלום- הכל בסדר ואז כלל אין לי מה לדאוג מצפוני כבר לא יציק לי ועליי יפסיק לחגוג. אבל אם לא, ואם החסרתי פיל אחד שם מהעדר אזי ביצעתי חטא חמור וזה- ממש כבר לא בסדר אז מה עושים? אותי שאלתי ואותי נדם. שתק ובגרוני כבר מתפתח גוש כבד-קל של מחנק האם ארוצה לצלצל עכשיו למשטרה? אגיד "אני" ואתנצל "עברתי עברה"? אושיט ידיי לאזיקים ואעצום עיניי? "אין לי מושג כיצד קרה זה - אין לי! בחיי! " ואז משפט. אימו תצביע- -"זאת הורגת הפילים" ? ופסק הדין, האם מוכן הוא, רבותיי המושבעים?" ואולי הכל דמיון הוא? תעתוע וכזב? לא דובים, וגם לא יער דאגותי כולן לשווא ? *** הרגתי פיל היום בבוקר. הרגתי פיל, עכשיו הוא מת. והאמת -כבר לא זכרתי האם חלום, או באמת