אשר תם - מותיר משהו גווע... אשר לא תם - מותיר משהו כמהה... אשר תם - לא - תם - מותיר בלבול חסר הסבר, וקשה להתגבר... ורק התום - תם.