יצאתי אל משוש כלה בטרם חופה וראיתי כי היא שוזרת שמחה מכמירה עד מאוד וראיתי הלילה דמעת אֹשרה עד מאוד ולבוקר יִטַּעֵם גביש המלח מתוק. רקדתי אל משוש כלה ענודת זהב וראיתי כי היא לוטפת שמחה מוצקה עד מאוד וראיתי הלילה כלה נערה עד מאוד ולבוקר כְּסוּיָת אשת איש. עופפתי אל משוש חתן וכלה בטרם בֵּיתַם וראיתי כי הם שזורים זה בזה עד מאוד וראיתי הלילה תקווה עדינה עד מאוד ולבוקר הלל וזִמרה וחיים.   ותודה לזלדה..