.אני מתגעגע למגע ידייך שמעולם לא הרגשתי

."אני מתגעגע למילים שמעולם לא שמעתי "גם אני אוהבת אותך

.אני מתגעגע למבט עינך שבו מעולם לא הבטתי

.אני מתגעגע לחיוך הטהור שמעולם לא ראיתי

.אני מתגעגע אלייך,שמעולם לא היית שלי