הם כולם חפצים בי כחפץ שלהם אינני קופת חסכון לא תוכל לשבור אותי אין לך ותק קביעות ומצדי אתה מפוטר.