בית א´: נחרי, נעמה, נחרי, נערה. נחרי, אך בקשי מאודיה סליחה. פזמון: כן, כן, נחרי, כן, כן, נחרי, כן, כן, כן! בית ב´: אכלי בטטה אכלי גם מרק אכלי גם פסטה אכלי גם חציל פזמון: כן, כן, תגמרי את כל מה שיש לך בצלחת, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. בית ג´: למדי, קצת גמרא, למדי, קצת תושב"ע למדי, נעמה, כן, כן, כן, ערבבתי את הבית עם הפזמון. מוקדש לאודיה, אוריה ונעמה