נַגוּס סדרי היושן! נכה מכוש, על חומות העבר האפל. נקים המוני עם לבאריקדות; שוק על ירך, נגיף באויב! נצא לקרב! נעבור עם מחרשות, על שדות חקלאי. בכל פינה, נטע גַנות ירוקות. נזרים חיים, אל עורקינו; במרץ ידינו, נוכל לשנות!