הפוך /שי דוידס אני מתקשר ומחכה שיענו. צלצול, צלצול מזכירה עונה ואני מנתק. איפה אתה דווקא כשצריכים אותך אתה מחליט להיעלם. אני מרים את השפורפרת (שוב) ומחייג. צלצול, צלצול המזכירה הזאת משגעת אותי. אני מתיישב ומחליט לנסות בקטע הטלפתי. מתרכז, מתרכז מזכירה עונה, אני משאיר הודעה ומתנתק. אני מחליט לנסות פעם אחרונה. צלצול, צלצול, מישהו מרים זה אתה. אמרת שבדיוק חשבת עלי ושאלת אם הכל בסדר. אמרתי שלא.