דימיתי לדעת כבוד הודך גדולתך ותפארתך, דימיתי לדעת אותך אשה כרוח אוושה, דימיתי שאנו חולפים בסך ואני איתך, דימיתי את אותם המבטים התשוקות, הלהטים, דימיתי ערב אהבה מחשיך אך לא ראיתיך!