הזמן קוצר בי גלים אלומות אלומות שוטפות לוחצות על אדמתי המחשבת להפקע לצרוח ממעמקים אל תגעו! קוצר הזמן במגלים במעגלים מסתובבים אולמות אלי-מות אור לכ"ב מרחשון ה'תשס"ד