נקודה. פשוטה

:-)

יבשות

צועד לבדי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה