נקודה. פשוטה

:-)

חומה

לך...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה