נקודה. פשוטה

:-)

יבשות

חומה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה