נקודה. פשוטה

:-)

יבשות

חיוך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה