נקודה. פשוטה

:-)

צועד לבדי

גנרל הזמן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה