נתיב המלח שהותיר אחריו הגל שיבש. מרחבים של חול. ולפתע, קרן של שמש מתיזה ניצוצות לבנים, קריאות של שחפים, ורוח קלה נושאת בכפיה ריחו המלוח של ים ושמיים. ואפשר שוב לקום ולנשום כאילו נופל עוד כוכב- זוהר, ניצת, וכלה לנצח.