ואני הייתי כרוח שעברה בין צמרות העצים ולאן הלכה ומאין באה לאיש לא אכפת ואינו זוכר ואני הייתי כחורף שטיפותיו שטפו ומחקו ובתחילה כולם הבינו אך עדיף בלעדיו וזה לא משנה כי חלף ואני הייתי כעלה מחזיר בבד קטן את להט הקיץ שרד וברוחות שרב שינקו את רוחו צנח כנוצה חסרת משקל לחופש ואני הייתי