מעיני השחף האפור התר אחר זוגתו, חוף ים וגל משתבר וסלע בודד מוטל ויערות הַר עד חוף ודמות זעירה מהלכת אחת היא ואין בלתה, עלמה פוסעת בדרכה, פסיעות עדינות בחוף המותירות סימן בחול אמרתה מתנופפת לרוח, שפתיה האדומות בוערות בציפיה בדרכה היא , נחושה היא, לעת פגישה עמי